Vzajemna  1928

Stol

Stol je mojstrovina arhitekta Jožeta Plečnika, ki je nastala v sklopu projektiranja stavbe Vzajemne zavarovalnice (današnja stavba zavarovalnice Triglav) v Ljubljani med letoma 1928 – 1929

Vse fotografije so posnete pred pročeljem Plečnikove cerkve v Črni vasi v Ljubljani.

 

Danes bi tovrstno stavbo poimenovali poslovno stanovanjski kompleks, saj je Plečnik v pritličju zasnoval trgovinske in poslovne lokale, v zgornjih nadstropjih pa zasebna stanovanja.

Obliko stola, ki je bil zasnovan za čakalnico požarnega oddelka, lahko opazujemo znova in znova, saj ponuja ogromno iztočnic v razmislek. Z različnih zornih kotov se nam izrisujejo različne skladenjske oblike, ki tvorijo elegantne kompozicije.

Izdelava replike je dokaj zahtevna. Konstrukcija od izdelovalca zahteva natančnost in popolno koncentracijo. Vsi koraki v procesu izdelave morajo biti dobro premišljeni in pretehtani.

Tekom gradnje objekta se človek pogosto sprašuje, kako neki se na stolu sedi. In ko poustvarjalec naposled le lahko preizkusi svoje delo, v hipu ugotovi, zakaj Jože Plečnik velja za tako velikega mojstra arhitekture in oblikovanja.

 

Video posnetek prikazuje proces izdelovanja replike stola Vzajemna 1928.