Charlemagne

Karel  Veliki

Prvotno izvedbo stola imenovanega Karel Veliki je zasnoval Jože Šivic v začetku leta dva tisoč. Močan in težak stol simbolizira surovo moč, oblika čaše pa predstavlja nesmrtnost. Z oljčnim lesom je že od antike naprej povezanih veliko mitov in legend. Oljka je simbol miru in očiščenja, tudi večnosti. Enako tudi stol Karel Veliki na svoj način izraža nesmrtnost.

Foto: Osebni arhiv družine Šivic.

Na območju Kraškega roba pod Črnim Kalom, kjer izvira reka Rižana, je nekoč deloval motel Paradiso bolj poznan pod imenom Pri Bobrih. Tam je bilo moč naročiti sveže postrvi,  v neposredni bližini pa se je nahajal cel mali živalski vrt. Zapuščena restavracija z razbitim inventarjem je v fazi celostne obnove.

Rdeča nit obuditve nekoč cenjenega kompleksa je zgodovinski dogodek, ki se imenuje Rižanski zbor oz. placit in datira v leto 804, v obdobje vladavine Karla Velikega.

Gre za zapis, ki dokazuje neke vrste demokratični dogovor. Dogovor med predstavniki istrskih kaštelov in vasi, katerim so s spremembo oblasti v Istri bile kratene obstoječe pravice na eni strani, ter odposlanci Karla Velikega na drugi strani.

Ohranjena je kopija dokumenta, ki je shranjena v benških arhivih.